محصولات

تجهيزات Voip

اطلاع رساني:


نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا، آماده ي بهره برداري مي باشد، در صورت تمايل به دريافت اين نسخه ي نرم افزاري، با شرکت تلسا تماس حاصل فرماييد.

آدرس دفتر پشتيباني:


تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان دکتر قندي، خيابان شانزدهم، پلاک 1، واحد 11، تلفن دفتر پشتيباني86021461 - 42797